VERSLAGLEGGING

Ontzorgen voor het MKB beschikt over een team van adviseurs om voor u werkzaamheden op een kwalitatief hoog niveau te verrichten met betrekking tot uw financiële zaken.

Op het gebied van verslaglegging richt de advisering en de ondersteuning zich onder andere op de volgende onderwerpen:

  • Samenstellen van prognoses.
  • Samenstellen jaarrekeningen.
  • Samenstellen tussentijdse rapportages.