Wij zorgen voor uw,

BELASTING ADVIES

Lees meer

VERSLAGLEGGING

Lees meer

ADMINISTRATIE

Lees meer

LOONADMINISTRATIE

Lees meer


Logo Ontzorgen Voor Het MKB b.v. BELASTING ADVIES

Om u wegwijs te maken in de complexiteit van de belastingwetgeving, heeft Ontzorgen Voor Het MKB bv de beschikking over een op academisch niveau opererend fiscalist.
Hij is aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs.
Vanwege de bij hem beschikbare kennis over de belastingwetgeving, die altijd up to date is, is hij in staat voor u de juiste koers te bepalen en zal hij ervoor zorgdragen dat u nooit meer belasting betaalt dan strikt noodzakelijk is.

 • Op het gebied van fiscaliteit richt de advisering en de ondersteuning zich onder andere op de volgende onderwerpen:

  • Fiscale advisering met betrekking tot alle belastingsoorten.
  • Onderhandelen met de belastingdienst.
  • Ondersteuning verlenen bij fiscale procedures (bezwaar en beroep).

 • Fiscale aangiften zoals:

  • Vennootschapsbelasting.
  • Omzetbelasting.
  • Inkomstenbelasting.
  • Erfbelasting.
  Weten hoe we u optimaal kunnen helpen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.  Logo Ontzorgen Voor Het MKB b.v. VERSLAGLEGGING

  Ontzorgen voor het MKB bv beschikt over een team van adviseurs om voor u werkzaamheden op een kwalitatief hoog niveau te verrichten met betrekking tot uw financiële zaken.


 • Op het gebied van verslaglegging richt de advisering en de ondersteuning zich onder andere op de volgende onderwerpen:

  • Samenstellen van prognoses.
  • Samenstellen jaarrekeningen.
  • Samenstellen tussentijdse rapportages.


  Weten hoe we u optimaal kunnen helpen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.  Logo Ontzorgen Voor Het MKB b.v. ADMINISTRATIE

  Uw administratie is bij Ontzorgen voor het MKB bv in vertrouwelijke handen.
  Voor een goede bedrijfsvoering is juiste en tijdige informatievoorziening essentieel.
  Uw administratie dient dan ook zodanig ingericht te zijn, dat u tijdig en accuraat kunt inspelen op wijzigende omstandigheden.
  De cijfers vormen de basis voor uw (strategische) beslissingen als ondernemer. Tevens bestaat de mogelijkheid om de verzorging van de financiële administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan ons kantoor.

  Wij maken hier gebruik van de modernste technieken, zoals:
  Koppelingen met alle banken.
  Koppelingen met bedrijfsspecifieke software.
  Scan- en herkenoplossingen.

 • Ontzorgen voor het MKB bv begeleidt u graag bij:

  • Inrichten van de administratie.
  • Het efficiënt bijhouden van de administratie.
  • Professionele assistentie bij het (online) voeren van de administratie door de cliënt zelf.
  • Het online verzenden van de BTW- en ICP-aangiften.
  • Het in de Cloud bewaren van al uw gegevens.

  Weten hoe we u optimaal kunnen helpen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.  Logo Ontzorgen Voor Het MKB b.v. LOONADMINISTRATIE

  Door de frequente wijzigingen in de fiscale regelgeving, de sociale verzekeringen, loonbelasting, pensioen- en vroegpensioenregelingen is het voor de ondernemer lastig om een gedegen loonadministratie te voeren.
  Ontzorgen voor het MKB bv heeft de beschikking over de kennis en de middelen om dit voor u te regelen.

 • Wij helpen u graag met:

  • Het voeren van de loonadministratie.
  • Het opstellen van (arbeids-)overeenkomsten.
  • Het naleven van de cao.
  • Het bepalen van brutolonen.
  • Beloningsbeleid.
  • Het verzenden van de aangiften loonheffingen.

  Weten hoe we u optimaal kunnen helpen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.  Logo Ontzorgen Voor Het MKB b.v. OVERIG ADVIES

  Ontzorgen voor het MKB bv helpt en adviseert, zonnodig in samenwerking met andere professionals, haar relaties tevens over de volgende onderwerpen:

 • Ontzorgen voor het MKB bv begeleidt u graag bij:

  • Advies inzake automatisering m.b.t. de financiële administratie.
  • Begeleiden van starters.
  • Managementbegeleiding en coaching.
  • Pensioenadvies.
  • Financieel advies.

 • Het financieel advies houdt in:

  • Due diligence.
  • Subsidies.
  • Bedrijfsvergelijking en bedrijfsanalyse (benchmarking).
  • Begeleiden van financierings- en of investerings trajecten.
  • Herstructurering.
  • Maken van ondernemingsplannen.
  • Verkoop van uw onderneming.
  • Aankoop van een onderneming.
  • Bedrijfsopvolging.
  Weten hoe we u optimaal kunnen helpen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.