BELASTING ADVIES

Om u wegwijs te maken in de complexiteit van de belastingwetgeving, heeft Ontzorgen Voor Het MKB de beschikking over een op academisch niveau opererend fiscalist.
Hij is aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs.
Vanwege de bij hem beschikbare kennis over de belastingwetgeving, die altijd up to date is, is hij in staat voor u de juiste koers te bepalen en zal hij ervoor zorgdragen dat u nooit meer belasting betaalt dan strikt noodzakelijk is.

Op het gebied van fiscaliteit richt de advisering en de ondersteuning zich onder andere op de volgende onderwerpen:

  • Fiscale advisering met betrekking tot alle belastingsoorten.
  • Onderhandelen met de belastingdienst.
  • Ondersteuning verlenen bij fiscale procedures (bezwaar en beroep).

Fiscale aangiften zoals:

  • Vennootschapsbelasting.
  • Omzetbelasting.
  • Inkomstenbelasting.
  • Erfbelasting.