Administratie

Uw administratie is bij Ontzorgen voor het MKB in vertrouwelijke handen.
Voor een goede bedrijfsvoering is juiste en tijdige informatievoorziening essentieel.
Uw administratie dient dan ook zodanig ingericht te zijn, dat u tijdig en accuraat kunt inspelen op wijzigende omstandigheden.
De cijfers vormen de basis voor uw (strategische) beslissingen als ondernemer. Tevens bestaat de mogelijkheid om de verzorging van de financiële administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan ons kantoor.

Wij maken hier gebruik van de modernste technieken, zoals:

 • Koppelingen met alle banken.
 • Koppelingen met bedrijfsspecifieke software.
 • Scan- en herkenoplossingen.

Ontzorgen voor het MKB bv begeleidt u graag bij:

 • Inrichten van de administratie.
 • Het efficiënt bijhouden van de administratie.
 • Professionele assistentie bij het (online) voeren van de administratie door de cliënt zelf.
 • Het online verzenden van de BTW- en ICP-aangiften.
 • Het in de Cloud bewaren van al uw gegevens.

Loonadministratie

Door de frequente wijzigingen in de fiscale regelgeving, de sociale verzekeringen, loonbelasting, pensioen- en vroegpensioenregelingen is het voor de ondernemer lastig om een gedegen loonadministratie te voeren. Ontzorgen voor het MKB heeft de beschikking over de kennis en de middelen om dit voor u te regelen.

Wij helpen u graag met:

 • Het voeren van de loonadministratie.
 • Het opstellen van (arbeids-)overeenkomsten.
 • Het naleven van de cao.
 • Het bepalen van brutolonen.
 • Beloningsbeleid.
 • Het verzenden van de aangiften loonheffingen.